Uitleg sterkteverschil en eventuele gewenning nieuwe bril

Na elke brilbestelling is het belangrijk om het bestelde met de klant te bespreken.

Informatie/advies naar de klant:

  • Wordt de brilsterkte rechts en links sterker, minder sterk?
  • Wat is het voordeel voor de klant?
  • Gaat de klant meer zien?
  • Vertekeningen die de glazen gaan geven uitleggen.
  • Verhoging leesadditie, mogelijk meer gewenning t.o.v. oude bril.
  • Belangrijk is, alle voordelen, maar ook de nadelen van de glazen te vertellen.

Klachten achteraf goed praten kost veel meer tijd en moeite!!

Informatie vragen van de klant:

  • Welk verschil ziet de klant zelf?
  • Wordt aan de verwachtingen van de klant voldaan?
  • Is alles duidelijk?
  • Zijn er nog vragen n.a.v. de bestelde bril?

Ongeacht de tijd of plaats, behandel een ander altijd zoals je zelf behandeld wenst te worden.